Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2023

03 Januari 2023
Administrator
Dibaca 1.603 Kali
Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2023
No Nama Penerima NIK KK Alamat Lengkap RT Pekerjaan Utama 
1 EKO SUSANTO 34021425xxxxxxxx 34021426xxxxxxxx PLESEDAN 001 BURUH HARIAN LEPAS
2 KUSPARWOCO 34021405xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx BINTARAN KULON 003 BURUH HARIAN LEPAS
3 MARYANTI 34021443xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx KABREGAN 002 BURUH HARIAN LEPAS
4 RINI PUJI ASTUTI 34021465xxxxxxxx 34021421xxxxxxxx KLENGGOTAN 004 BURUH HARIAN LEPAS
5 SUKARMAN 34021406xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx BANGKEL 003 BURUH HARIAN LEPAS
6 SUPARDI 34021417xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx BINTARAN KULON 001 BURUH HARIAN LEPAS
7 SURATINEM 34021451xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx PLESEDAN 003 BURUH HARIAN LEPAS
8 WASITO 34021429xxxxxxxx 34021416xxxxxxxx PANDEYAN 002 BURUH HARIAN LEPAS
9 SUMARDIYONO 34021431xxxxxxxx 34021419xxxxxxxx PAYAK CILIK 004 BURUH TANI PERKEBUNAN
10 HADI SUPRAPTO 34021423xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx ONGGOPATRAN 003 BURUH TANI/PERKEBUNAN
11 MARSIYAM 34021458xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JASEM 004 BURUH TANI/PERKEBUNAN
12 PONIYEM 34021441xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JASEM 001 BURUH TANI/PERKEBUNAN
13 PRAPTO WIYONO 34021431xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx DUWET GENTONG 004 BURUH TANI/PERKEBUNAN
14 SURADIYANTO / SURAMIN 34021409xxxxxxxx 34021401xxxxxxxx KALIGATUK 008 BURUH TANI/PERKEBUNAN
15 TRISNO UTOMO / PONIJAN 34021418xxxxxxxx 34021430xxxxxxxx KALIGATUK 003 BURUH TANI/PERKEBUNAN
16 SARYANTO 34021428xxxxxxxx 34021424xxxxxxxx PRAYAN 002 KARYAWAN HONORER
17 ANDI PURNOMO 34021412xxxxxxxx 34021429xxxxxxxx PRAYAN 001 KARYAWAN SWASTA
18 SRI WIDIYATI 34021466xxxxxxxx 34021429xxxxxxxx BINTARAN WETAN 002 KARYAWAN SWASTA
19 WARNIATUN 34021460xxxxxxxx 34021403xxxxxxxx PAYAK WETAN 001 KARYAWAN SWASTA
20 SUTINEM 32750741xxxxxxxx 34021423xxxxxxxx SANDEYAN 004 MENGURUS RUMAH TANGGA
21 ENI PARYANTI 34021443xxxxxxxx 34021422xxxxxxxx NGIJO 004 MENGURUS RUMAH TANGGA 
22 MUJIMAH 34021471xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx DUWET GENTONG 001 PEDAGANG
23 MARDI UTOMO 34021431xxxxxxxx 34021407xxxxxxxx JOMBOR 003 PETANI/PEKEBUN
24 SUGIYANTO 34021407xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx KLENGGOTAN 006 PETANI/PEKEBUN
25 SUKIRMAN 34021401xxxxxxxx 34021406xxxxxxxx JOMBOR 002 PETANI/PEKEBUN
26 WINARTI 34021461xxxxxxxx 34021418xxxxxxxx KABREGAN 005 PETANI/PEKEBUN
27 ARIF PAWENANG 34021412xxxxxxxx 34021411xxxxxxxx CIKAL 003 TIDAK BEKERJA
28 ATMO SUPANTO, NY. 34021471xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx BINTARAN WETAN 006 TIDAK BEKERJA
29 HARYANTO 34040811xxxxxxxx 34021413xxxxxxxx BANGKEL 002 TIDAK BEKERJA
30 IRWANTO 34021230xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx CIKAL 001 TIDAK BEKERJA
31 JUMBADI 34021428xxxxxxxx 34021406xxxxxxxx KRADENAN 002 TIDAK BEKERJA
32 JUWENI 34021404xxxxxxxx 34021404xxxxxxxx JOLOSUTRO 004 TIDAK BEKERJA
33 MASIYAH 34021471xxxxxxxx 34021418xxxxxxxx NGELOSARI 001 TIDAK BEKERJA
34 PARDIYEM MURYADI, NY 34021471xxxxxxxx 34021427xxxxxxxx PANDEYAN 002 TIDAK BEKERJA
35 PARTO DIYONO, NY. 34021471xxxxxxxx 34021406xxxxxxxx PAYAK TENGAH 004 TIDAK BEKERJA
36 PONIRAH MUH SUDARMO 34021441xxxxxxxx 34021410xxxxxxxx PAYAK CILIK 003 TIDAK BEKERJA
37 SOGINAH 34021471xxxxxxxx 34021402xxxxxxxx NGELOSARI 002 TIDAK BEKERJA
38 SOMO REJO, NY. 34021471xxxxxxxx 34021417xxxxxxxx PAYAK TENGAH 003 TIDAK BEKERJA
39 SUKISNO 34021428xxxxxxxx 34021414xxxxxxxx ONGGOPATRAN 002 TIDAK BEKERJA
40 SUMILAH 34021444xxxxxxxx 34021412xxxxxxxx JOLOSUTRO 002 TIDAK BEKERJA
41 SUWARTI 34020271xxxxxxxx 34021418xxxxxxxx KRADENAN 004 TIDAK BEKERJA
42 SAKIYEM 34021471xxxxxxxx 34021427xxxxxxxx NGIJO 004 TIDAK BEKERJA 
43 LESTARI WIDIYANTI 34021447xxxxxxxx 34021428xxxxxxxx PAYAK WETAN 001 WIRASWASTA
44 RUSNAWAN 34021412xxxxxxxx 34021413xxxxxxxx PAYAK WETAN 001 WIRASWASTA
45 SUKARSINEM 34021471xxxxxxxx 34021405xxxxxxxx SANDEYAN 006 WIRASWASTA

#BNBA

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image